DEKWOOL DW r je tepelná a zvuková izolace na bázi skleněných minerálních vláken. Materiál je určený jako akusticky tlumicí výplň lehkých montovaných příček a podhledů. Materiál je dodáván v podobě rolovaných pásů (DEKWOOL DW r roll) nebo v podobě desek (DEKWOOL DW r plate).

Výroba

Výroba materiálu spočívá v rozvlákňování taveniny z křemičitého písku, recyklovaného skla a dalších přísad. Z vláken se na výrobní lince vytváří pás, který se dělí řezáním na potřebný formát tepelněizolačních pásů nebo desek. Výrobky DEKWOOL DW r jsou v celém průřezu opatřeny přípravkem upravujícím nasákavost materiálu při kontaktu s vodou.

Použití

Tepelněizolační pásy DEKWOOL DW r jsou určeny pro vytvoření tepelněizolační a akusticky tlumicí vrstvy v lehkých montovaných příčkách a v podhledech. Materiál DEKWOOL DW r
lze použít v systémových skladbách příček s požadavkem na objemovou hmotnost výrobků z minerálních vláken nejméně 15 kg/m3. Vhodnou strukturou materiálu je zajištěna pružnost tepelněizolační rohože, která umožňuje kvalitní a trvanlivé vyplnění dutiny v konstrukci.

Balení a skladování

Tepelněizolační výrobky DEKWOOL DW r roll jsou baleny ve formě rolí v kompresním obalu z polyetylenové fólie. Výrobky DEKWOOL DW r plate jsou baleny do balíků. Výrobky jsou mírně stlačeny kompresním obalem z polyetylenové fólie. Jmenovité tloušťky dosahují tepelněizolační pásy a desky krátce po rozbalení. Materiál musí být vybalen a zpracován nejpozději do 1 roku od data výroby (uvedeno na štítku každého balení). Při dopravě i při skladování je nutné zajistit, aby nedošlo ke znehodnocení materiálu, zejména navlhnutím, znečištěním, mechanickým poškozením apod. Obal z polyetylenové fólie není určen pro venkovní skladování materiálu. Balení musí být chráněno proti atmosférickým srážkám a vzdušné vlhkosti. Balení nesmí ležet přímo na zemi, ale musí být skladováno na provětrávané podložce, nejlépe na paletě.

Aplikace

Výrobky DEKWOOL DW r se vybalí z kompresního obalu a umístí se na rovnou podložku. Po rozbalení se pás nebo desky rozdělí na díly potřebné velikosti. Dělení materiálu se provádí ostrým nožem. Díl tepelné izolace se uřízne cca o 2 cm širší, než je světlá šířka dutiny, do které má být umístěn. To umožní dobré vyplnění dutiny tepelnou izolací, a to i v případě mírných nerovností ohraničující konstrukce. Díl tepelné izolace upravený na potřebnou velikost se umístí do dutiny konstrukce. Při aplikaci materiálu je nutné postupovat tak, aby nedošlo ke zmenšení tloušťky vrstvy např. mechanickým stlačením.
Aby materiál snadno dosáhl jmenovité tloušťky, provádí se provzdušnění jeho struktury. V případě aplikace přířezů tepelné izolace se díl materiálu uchopí za okraj, vyvěsí se a několikrát se upustí na podložku z výšky cca 0,5 m. Stejný postup se opakuje s dílem pootočeným vždy o 90 °, postupně se všemi okraji dílu. Do konstrukce se materiál ukládá po dosažení jmenovité tloušťky.

Zdravotní nezávadnost

Výrobky DEKWOOL byly testovány z hlediska uvolňování škodlivých látek. Materiál vyhovuje požadavkům stanoveným ve vyhlášce č. 6/2003 Sb. Materiál je vhodný pro použití
v konstrukcích v interiéru obytných budov.

 

Tabulka vlastnosti výrobků

Název DEKWOOL DW r roll/plate
Kód značení výrobku podle ČSN EN 13162 MW-EN 13162-T2-MU1
Technické parametry  
Třída/ Úroveň T2
Tolerance tloušťky -5 % nebo -5 mm +15 % nebo +15 mm
Faktor difúzního odporu 1
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD 0,037
Deklarovaná hodnota tepelného odporu výrobku při tloušťce 100 mm 2,70 m2KW
Charakteristická hodnota zatížení 0,19kN/m3
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 A1

 DEKWOOL DW r plate

Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka (mm)  
40 625 1250  
50 625 1250  
60 625 1250  
80 625 1250  
100 625 1250  

DEKWOOL DW r roll

Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka (mm)  
40 2x625 12 000  
50 2x625 12 000  
60 2x625 12 000  
80 2x625 8 000  
100 2x625 7 000  

DEKWOOL

Osvědčení o stálosti vlastností / Certification of constancy of performance  
Prohlášení o vlastnostech  
Technický list DEKWOOL DW r  
Technický list DEKWOOL 035/039 r