DEKWOOL r je víceúčelová tepelná izolace na bázi skleněných minerálních vláken. Materiál je díky svým tepelněizolačním vlastnostem, nízké hmotnosti, dobré zpracovatelnosti a dalším technickým vlastnostem vhodný zejména pro zabudování do lehkých konstrukcí staveb. Materiál je dodáván v podobě rolovaných pásů v úsporném kompresním obalu.

VÝROBA
Výroba materiálu spočívá v rozvlákňování taveniny z křemičitého písku, recyklovaného skla a dalších přísad. Z minerálních vláken se na výrobní lince vytváří pás, který se dělí řezáním na potřebný formát tepelněizolačních pásů.

POUŽITÍ
Tepelněizolační pásy DEKWOOL r jsou určeny pro nezatíženou tepelnou izolaci zabudovanou do stavebních konstrukcí. Tepelná izolace DEKWOOL r je dodávána v různých variantách, které se liší zejména součinitelem tepelné vodivosti a použitím. Použití, pro které jsou jednotlivé typy výrobků DEKWOOL r vhodné, je uvedeno v Tabulce 01.

DEKWOOL G035 r
Tepelněizolační pásy DEKWOOL G035 r se vyznačují velmi dobrou zpracovatelností. Vhodnou strukturou materiálu je zajištěna pružnost tepelněizolační rohože, která umožňuje kvalitní a trvanlivé vyplnění dutiny v konstrukci. Tepelněizolační pásy DEKWOOL G035 r je vhodné použít do konstrukcí, u kterých je kladen požadavek na vyšší míru tepelné izolace, nebo do konstrukcí, kde je omezený prostor pro umístění tepelné izolace. Výrobek lze s výhodou použít jako tepelnou izolaci šikmých střech vkládanou mezi krokve. Dále je vhodný pro použití jako tepelná izolace vkládaná do dutiny stěn dřevostaveb, akusticky tlumicí vložka vkládaná do lehkých montovaných příček, tepelná izolace podlah vkládaná do roštu, volně ložená tepelná izolace stropních konstrukcí nebo akusticky tlumicí vložka zavěšených podhledů.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
Tepelněizolační výrobky DEKWOOL r jsou baleny ve formě rolí v kompresním obalu z polyetylenové fólie. Jmenovité tloušťky dosahují tepelněizolační pásy krátce po rozbalení. Materiál musí být vybalen a zpracován nejpozději do 1 roku od data výroby (uvedeno na štítku každého balení). Při dopravě i při skladování je nutné zajistit, aby nedošlo ke znehodnocení tepelné izolace, zejména navlhnutím, nečištěním, mechanickým poškozením a pod. Obal z polyetylenové fólie není určen pro venkovní skladování rolí. Role musí být chráněny proti atmosférickým srážkám a vzdušné vlhkosti. Role nesmí ležet přímo na zemi, ale musí být skladovány na provětrávané podložce, nejlépe na paletě.

APLIKACE
Tepelněizolační pásy DEKWOOL r se vybalí z kompresního obalu a rozvinou se na rovné podložce. Po rozvinutí se pás rozdělí na díly potřebné velikosti. Dělení materiálu se provádí ostrým nožem. Díl tepelné izolace se uřízne cca o 2 cm širší, než je světlá šířka dutiny, do které má být umístěn. To umožní dobré vyplnění dutiny tepelnou izolací, a to i v případě mírných nerovností ohraničující konstrukce. Díl tepelné izolace upravený na potřebnou velikost se umístí do dutiny konstrukce. Tepelnou izolaci je nutné zajistit proti vysunutí z konstrukce nebo proti posunutí v dutině. Při aplikaci materiálu je nutné postupovat tak, aby nedošlo ke zmenšení tloušťky tepelněizolační vrstvy např. mechanickým stlačením.
Aby materiál snadno dosáhl jmenovité tloušťky, provádí se provzdušnění jeho struktury. V případě aplikace přířezů tepelné izolace se díl materiálu uchopí za okraj, vyvěsí se a několikrát se upustí na podložku z výšky cca 0,5 m. Stejný postup se opakuje s dílem pootočeným vždy o 90 °, postupně se všemi okraji dílu. V případě aplikace neděleného rolovaného pásu, se před aplikací pásem několikrát zavlní, aby došlo k provzdušnění struktury tepelné izolace. Do konstrukce se materiál ukládá po dosažení jmenovité tloušťky.

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
Tepelná izolace DEKWOOL byla testována z hlediska uvolňování škodlivých látek. Materiál vyhovuje požadavkům stanoveným ve vyhlášce č. 6/2003 Sb.

 

Tabulka vlastnosti výrobků

Název DEKWOOL G035 r
Kód značení výrobku podle ČSN EN 13162 MW-EN 13162-T3-MU1
Technické parametry  
Třída/ Úroveň T3
Tolerance tloušťky -3 % nebo -3 mm +10 % nebo +10 mm
Faktor difúzního odporu 1
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD 0,035
Deklarovaná hodnota tepelného odporu výrobku při tloušťce 100 mm 2,85 m2KW
Charakteristická hodnota zatížení 0,19kN/m3
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 A1

 DEKWOOL G035 r

Tloušťka(mm) Šířka rolovaného pásu (mm) Délka rolovaného pásu (mm) Deklarovaná hodnota tepelného odporu RD (m2•K•W-1)
40 1200 -  -
50 1200 -  -
60 1200 10800 1,70
80 1200 8100 2,25
100 1200 6500 2,85
120 1200 5400 3,40
140 1200 4600 4,00
160 1200 4000 4,55
180 1200 3600 5,10
200 1200 3200 5,70

DEKWOOL

Osvědčení o stálosti vlastností / Certification of constancy of performance  
Prohlášení o vlastnostech  
Technický list DEKWOOL DW r  
Technický list DEKWOOL 035/039 r