Izolační rolované pásy vyrobené ze skelné plsti Isover mají po celém povrchu hydrofobizované vlákna. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny skla a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru pásu. Izolaci je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsnící fólie, vhodná ochrana proti usazování prachu u volně ložených izolací, další vrstvy dvojitých konstrukcí). Izolace je ekologicky a hygienicky nezávadná a odolná vůči plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu.

Použití:
Skelné izolační pásy s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi jsou určené jako tepelná a akustická izolace šikmých střech a stropů. Zvláště energeticky úsporný typ izolace, ?D = 0,033 W.m-1.K.-1

Balení, transport, skladování:
Materiál je v balení silně stlačen a po rozbalení nabývá rychle jmenovité tloušťky. Komprimace usnadňuje manipulaci, šetří skladovací prostor i místo přímo na stavbě. Role musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách.

Přednosti:

  • velmi dobré tepelně izolační schopnosti
  • výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
  • nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
  • ekologická a hygienická nezávadnost
  • vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované
  • dlouhá životnost
  • odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
  • snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, atd.
Tloušťka Délka Šířka Balení (plocha)
50 mm 9500 mm 1200 mm 11,4 m2
60 mm 8000 mm 1200 mm 9,6 m2
80 mm 6000 mm 1200 mm 7,2 m2
100 mm 4500 mm 1200 mm 5,4 m2
120 mm 4000 mm 1200 mm 4,8 m2
140 mm 3300 mm 1200 mm 3,96 m2
160 mm 2900 mm 1200 mm 3,48 m2
180 mm 2600 mm 1200 mm 3,12 m2
200 mm

2400 mm

1200 mm

2,88 m2

 


ISOVER

ISOVER UNIROL PROFI - Prohlášení o vlastnostech  
Produktdatenblatt ISOVER UNIROL PROFI  
Prospekt - ISOVER pro šikmé střechy a stropy - 01 / 06 / 2021  
Technický list ISOVER Unirol Plus λ = 0,035 - 01 / 08 / 2021  
Technický list ISOVER Unirol Plus λ = 0,036 - 04 / 07 / 2019  
Technical data sheet ISOVER Unirol Plus λ = 0,035 - 01 / 08 / 2021  
Technical data sheet ISOVER Unirol Plus λ = 0,036 - 04 / 07 / 2019  
Produktdatenblatt ISOVER Unirol Plus λ = 0,035 - 01 / 08 / 2021  
Produktdatenblatt ISOVER Unirol Plus λ = 0,036 - 04 / 07 / 2019  
Prohlášení o vlastnostech ISOVER Unirol Plus 40-220 mm - 28 / 01 / 2021  
Prohlášení o vlastnostech ISOVER Unirol Plus 50-200 mm - 27 / 06 / 2021  
Prohlášení o vlastnostech ISOVER Unirol Plus 50-200 mm - 27 / 06 / 2021  
Enviromentální prohlášení o produktu ISOVER Unirol Plus - 100 mm - 30 / 10 / 2018